fbpx

Препораки за граѓанските организации за да ја подобрат својата усогласеност со Законот за заштита на личните податоци