fbpx
Preporaki Za GO Za Usogl So ZZLP MK 1 Del

Препораки за граѓанските организации за да ја подобрат својата усогласеност со Законот за заштита на личните податоци