fbpx
odgovorni-biznisi

Клуб на одговорни бизниси

КЛУБ НА ОДГОВОРНИ БИЗНИСИ

Ресурси

5 чекори за управување со влијанијата на вашиот бизнис врз човековите права: МКД/ALB
Дијагностика на капацитетите за почитување на човековите права за бизниси МКД/ENG
Систем за спречување на корупција: Прирачник за компаниите МКД/ALB
Истражување на ставовите, навиките и практиките за прибирање ресурси МКД/ALB
Коментари на законот за донации и спонзорства МКД/ALB
Рамка за следење на спроведувањето на законот за донации и спонзорства МКД/ALB
Анализа на спроведувањето на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности 2007-2011МКД/ALB
Упатство за спроведување на законот за донации и спонзорства МКД/ALB
Сервис за поддршка за работна инклузија на лица со попреченост МКД/ALB