odgovorni-biznisi

Клуб на одговорни бизниси

КЛУБ НА ОДГОВОРНИ БИЗНИСИ

Ресурси

Истражување на ставовите, навиките и практиките за прибирање ресурси МКД/ALB
Коментари на законот за донации и спонзорства МКД/ALB
Рамка за следење на спроведувањето на законот за донации и спонзорства МКД/ALB
Упатство за спроведување на законот за донации и спонзорства МКД/ALB