fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / ЖИВОТНА СРЕДИНА

Здружение на граѓани ЕКОВИТА

Мисија

Заштита и одржливо искористување на животната средина

Визија

Еколошко производство

Област на делување

Екологија

Целни групи

Млади, студенти

Цели

  • Развој на еколошки технологии

Активности

  • Врши обука на младите за еколошко производство

Претседател

  • Дипл. инж. биолог Сашко Тодоров

Сите членови на управен одбор

  • Тодоров Сашко
  • Темелков Атанас
  • Лазов Ќире
  • Тодорова Маја
  • Стојанов Трајче

Сите членови на извршна канцеларија

  • Сретен Давидов
  • Велика Темелкова

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 7.000 МКД 7.000 МКД
2014 год. 6.000 МКД 6.000 МКД
2015 год. 227.550 МКД 197.550 МКД

Веб страна

www.ekovita.mk

Е-маил

ekovita@hotmail.com

Телефон

+389 70 684 036

Facebook

www.facebook.com/ekovita

Стоп за мувите
Да ги уништиме мувите на биолошки начин

Селата на Неготино секоја година се рекордери на заразни болести, поради големото присуство на мувите на фармите и сеуште нерешените комунални и фекални инсталации.

ЕКОВИТА ќе развие зелена технологија за уништување на мувите без употреба на инсектициди, ќе оформи биолошки центар за одгледување на предаторски инсекти кои ќе се употребат за уништување на штетните инсекти.

Златен медал иновација ЕКОНОВА-2016

СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 10.000 EUR
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА 6 месеци