fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / СОЦИЈАЛНИ ТЕМИ

Здружение за дислексија "АЈНШТАЈН" - Скопје

ajnstajn-logo

Мисија

Подигнување на јавната свест за состојбите кои предизвикуваат потешкотии во учењето кај образовните институции, родителите, релевантните институции како и кај пошироката јавност.

Визија

Подобрување и олеснување на процесот на образование на учениците со дислексија како и потпомагање во воведување на соодветен и подобрен образовен систем.

Област на делување

 • Образование

Целни групи

 • Лица со потешкотии во учење, родители, наставен кадар

Цели

 • Создавање на општество кое ќе има капацитет да ги исполни сите барања и потреби на лицата со потешкотии во учењето и да се приклучи на земјите кои веќе 50 години активно развиваат техники и методи за работа за овие лица настојувајќи истите да го пронајдат и истакнат својот талент

Активности

 • Семинари, обуки, трибини, забавни настани, конференции, истражувања

Претседател

 • Дамјан Николовски

Сите членови на управен одбор

 • Марија Анчевска
 • Силвана Вучевска
 • Фани Кузмановска
 • Бодин Попов
 • Цветанка Кузмановска

Сите членови на извршна канцеларија

 • Дамјан Николовски
 • Мартин Трајановски
 • Марија Анчевска
 • Славица Тасевска Николовска
 • Орхидеја Шурбановска

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 0 МКД 0 МКД
2014 год. 0 МКД 0 МКД
2015 год. 1.501.244 МКД 731.176 МКД
Што ако имам дислексија?
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 15.000 МКД
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА / месеци

Во Р.М. постои високо ниво на неразвиена свест за дислексијата и нејзиното значење од страна на целото општество. Со цел да се промени таа ситуација здружението АЈНШТАЈН сака изработи и испечати едукативни постери и триплети, кои ќе ги содржат најважните информации за оваа состојба. Постерите ќе бидат наменети за дистрибуција во основните училиште додека пак триплетите ќе бидат наменети и дистрибуирани до пошироката јавност.
Потребните средства за реализирање на оваа наша акција изнесуваат 15.000 денари, оваа сума вклучува печатење на 100 едукативни постери и 5000 едукативни триплети.