fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / ЕДУКАЦИЈА

Здружение на граѓани "Универзитет трето доба" – Скопје

U3D-logo-so-tekst

Мисија

Да се афирмираат капацитетите и потенцијалите на постарите луѓе кои не се веќе активно вработени, меѓусебно да си помагаат, да ги пренесуваат своите знаења и искуства на помладите.

Визија

Област на делување

Доживотно учење за активен и здрав живот во трето доба

Целни групи

Лица во трето доба

Цели

 • Да се демонстрираат бенефитите и задоволството од повторното ангажирање и откриваат нови хоризонти за учење низ целиот живот

Активности

 • Едукација за здрав живот, физичко и ментално здравје, култура и уметност, здраствено рекреативни и туристички активност

Претседател

 • м-р Томислав Димишковски

Потпретседател

 • Воислав Недевски

Секретар

 • Василка Топаловска

Благајник

 • Благица Божиновска

Надзорен одбор

 • Веска Велтер
 • Божидар Каличанин
 • Душка Пехчева

Сите членови на управен одбор

 • Петра Паневска
 • Богданка Трајковска
 • Барбара Маџар
 • Благица Карловска
 • Ѓорѓија Бошевски
 • Гордана Андоновска
 • Здравка Младеновска
 • Надежда Топаловска

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 68.970 МКД 49.677 МКД
2014 год. 94.048 МКД 31.104 МКД
2015 год. 112.523 МКД 59.122 МКД
Живот во трето доба без лекови
 • Доживотно учење за здрав живот во трето доба со намалени количини на медикасменти , односно нивна замена со лековити билки од природата;
 • Преку перманентна едукативна програма од сите обасти на општествените науки, да се сврти вниманието на владините субјекти за проблемите на старите лица и потребата од нивна социјална инкузија;
 • Да се заменат честите појави на осаменост, песимизам и депресија кај старите лица со корисни општесвени активности;
 • Да се одложи прераната завистнот од туѓа помош;
 • Ќе биде реализирана посебна едукативна програма за лековитоста на лековитите билки во нашата земја;
 • Ќе биде организирана посета на производни капацитети за здрава храна и природни чаеви;
 • Ќе биде организиран теренски семинар за запознање со лековитите билки, нивно собирање, начин на сушење, чување и употреба;
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 120.000 МКД
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА / месеци

Очекувани постигнувања од проектот

 • Стекнување култура и навика за организиран активен и здрав живот, замена на медикаментите со користење здрава храна и лековити растенија, и подобрена благосостојба

Сума на средства коишто се потребни за реализација и времетрање на кампањата за прибирање средства

 • 120 000 денари