fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / ЕДУКАЦИЈА

Сојуз на извидници на Македонија

создаваме
Oznaka_za_doverba

Мисија

Мисијата на Сојузот на Извидници на Македонија е да придонесе во образованието на младите луѓе, низ систем на вредности засновани врз Извидничкиот Завет и Закони, да помогне во изградбата на подобар свет каде што луѓето се самоисполнети како индивидуи и имаат конструктивна улога во општеството.

Визија

Сојузот на Извидници на Македонија е релевантна, атрактивна и самоодржлива организација која обединува млади луѓе преку современа прогресивна програма која ги исполнува општествените потреби на младите во Р.Македонија и го гради нивниот карактер врз база на позитивните извиднички вредности и принципи.

Област на делување

Неформлано образование и развој на млади

Целни групи

Деца и млади;
Членови на Сојуз на извидници на Македонија се деца, млади луѓе и постари луѓе. Со комплетирање на програмата на одредите и Сојузот на извидници на Македонија тие земаат активно учество во активности во нивната заедница и помагаат во зголемување во квалитетот на живеењето.

Цели

 • Активни млади кои се лидери во градењето на своите заедници;
 • Отворено општество водено од соработка и заеднички акции на младите и возрасните;
 • Здрав живот во природа;
 • Одговорни и подгортвени млади кои се поготвени да помгнат секогаш;
 • Млади со вештини и знаења изградени во исполенти индивидуи на социјален, емотивен, духовен, емоцијоналел, интелектуален, ментален и професионален план.

Активности

 • Неформално образование за млади луѓе користејќи го извидничкиот метод;
 • Атрактивна програма за млади со многу активности во природа кои ќе обезбедат развој на интелектуален, психички, духовен, социјален, карактерен и емотивен аспект на секој млад човек;
 • Промовирање на активно граѓанство;
 • Промовирање на младински активизам и иницијативизам;
 • Поддршка во развој на заедницата на локално и национално ниво;
 • Промоција и практикување на демократијата и човечките права преку стимулативни средби и процеси.

Претседател

 • Огнен Стефановски

Директор

 • Горан Ѓорѓиев

Сите членови на управен одбор

 • Јане Илијески
 • Бобан Москов
 • Снежана Јанковиќ
 • Елвис Тодоровски
 • Влатко Влахчев
 • Миќо Стојановски

Сите членови на извршна канцеларија

 • Владимир Костовски
 • Ангела Николиќ
 • Павел Пападимитров
 • Никола Уневски
 • Виктор Петрушевски

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 2.238.390 МКД 2.223.717 МКД
2014 год. 2.471.886 МКД 2.468.520 МКД
2015 год. 7.260.476 МКД 6.647.944 МКД
Програма за билкарство
СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 100 000 МКД
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА 6 месеци

Проблем или потреба во заедницата

 • Во општество кое е обременето со брзи негативни трендови младите се почесто се социјално исклучени и речиси не практикуваат активности во природа. Престојот во природа е оценет како исклучително важен за правилен развој на младите и децата и се поврзува со серија научни докази за намалување на низа заболувања, деформитети, депресија и зависности. Придобивките од престојот во природата се малку познати за младите а дури 25% од младите не практикуваат редовна посета на планина барем еднаш месечно. Проблемот на кој Сојузот на извидници на Македонија се осврнува е ниската свест на младите за придобивките од природата и ресурсите кои се наогаат во истата. Потребата ја адресираме преку изучување на лековитите билки кој се наогаат во Македонското подрачје и организирање на авантуристички активности за младите со цел да ги истражат природните богатства во Р.Македонија.

Очекувани постигнувања од проектот

 • 600 млади ќе станат промотри на здрав живот во природа;
 • 600 млади ќе се здобијат со знаење за лековитите билки и нивната примена;
 • 30 млади од социално загрозени категории на граѓани ќе се вклучат во извидничкото движење и ќе бидат интегрирани во општеството.

Сума на средства коишто се потребни за реализација и времетрање на кампањата за прибирање средства

 • 100 000 денари / 6 месеци