fbpx

ФИЛАНТРОПИЈА / ЕДУКАЦИЈА

Младински културен центар – Битола

Novo-logo-MKC-2015

Мисија

Обединување и развој на креативните потенцијали на младите и поттикнување на граѓанскиот активизам.

Визија

Развиено демократско општество во кое младите се лидери на прогресот.

Област на делување

Национално

Целни групи

Млади

Цели

 • Да го промовира волонтерството;
 • Да го афирмира неформалното образование;
 • Да ги развива демократијата и граѓанското општество;
 • Да ја поддржува урбаната култура.

Активности

 • Да поттикне одржлив развој на Волонтерски центар на Македонија (ВЦМ);
 • Да го промовира волонтерството и волонтерските вредности;
 • Да ги зголеми знаењата, вештините и мобилноста кај младите;
 • Да ја афирмира и развива младинската работа во Македонија;
 • Да поттикнува младинско учество, особено во креирање и подобрување на младински политики и програми;
 • Да ги развива граѓанскиот активизам и партиципативната демократија;
 • Да поддржува млади уметници;
 • Да ја промовира урбаната култура и меѓукултурното разбирање;
 • Да ја поттикнува креативноста кај младите.

Директор

 • Сашо Додовски

Извршен директор

 • Златко Талевски

Програмски директор

 • Мери Нашоку

Сите членови на управен одбор

 • Игор Томески – Претседател на УО
 • Златко Ќурчиевски – член на УО
 • Наташа Несторовска – член на УО
 • Александар Сарџовски – член на УО
 • Никола Ацевски – член на УО

Сите членови на извршна канцеларија

 • Маја Ангеловска
 • Дејан Додовски
 • Катерина Калешковска
 • Марија Мерковска
 • Александар Тодоровски
 • Вера Гогу
 • Јасмина Ангелова
 • Мила Најденовска

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАИ

ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

ГОДИНА ПРИХОДИ РАСХОДИ
2013 год. 12.987.381 МКД 12.987.381 МКД
2014 год. 11.990.308 МКД 11.990.308 МКД
2015 год. 9.061.590 МКД 9.061.590 МКД
Битола отворен град

Младинскиот културен центар – Битола досега организираше 15 изданија на интернационалниот младински арт фестивал „Битола отворен град“ со преку 400 настани и учесници од преку 40 земји од светот. Фестивалот „Битола отворен град“ создава простор за промоција на демократските вредности. Со употреба на културата и уметноста, учесниците на фестивалските настани се охрабруваат да ги искажат своите погледи и ставови и да се здружат заедно за да го зајакнат конструктивниот јавен дискурс.

Четиридневниот фестивал се одржува секоја година во јуни на различни локации на главната улица Широк сокак во Битола и вклучува улични концерти, уметнички инсталации и изложби, јавни дискусии за важни општествени прашања, како и работилници за граѓански ангажман.

Фестивалот служи како важна платформа за многумина уметници, млади луѓе и учесници од граѓански организации, да ги искажат своите ставови за општествено релевантни теми преку културни активности.

СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ 600 000 МКД
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА КАМПАЊАТА 01 јануари – 31 декември