архива

ЗДСЈД

Оваа категорија содржи 21 постови

Како да соработувате со бизнис секторот?

На прв поглед граѓанските организации и бизнисите се сосема различни и нивниот краен интерес воопшто нема допирни точки. Додека едните работат во насока на остварување на одредена цел и мисија, вторите се стремат кон остварување профит. Сепак обата сектори се дел од општеството и влијаат на истото, па имаат допирни точки и основа за да […]

За паметно донирање неопходна е поголема соработка меѓу граѓанските организации и бизнисот

Како да се зголеми соработката меѓу граѓанскиот и бизнис секторот во решавањето општествени потреби и предизвици; Какви се можностите што ги нуди Законот за донации и спонзорства во јавните дејности и конечно, како да се зголеми прибирањето ресурси од бизнис секторот од страна на граѓанските организации, се основните дилеми за кои дебатираа претставници на граѓанскиот […]

Конференција за филантропија

Здружението Конект, во рамки на проектот Креирање на овозможувачка средина за финансиска одржливост на граѓанските организации (ГО) финансиран од Европската Унија, организира Конференција за филантропија- Соработка меѓу граѓанските организации и бизнис секторот што ќе се одржи на 11.06.2015 година во Едукативен центар М6, Скопје. Конференцијата тематски е поделена во три дела, во рамки на кои ќе се одржат […]

Обука за спроведување на ЗДСЈД

Во рамките на проектот Креирање на овозможувачка средина за финансиска одржливост на ГО, здружението Конект организираше обука  на тема Спроведување на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности. Истата беше наменета за претставници од институции кои се инволвирани во рамки на административната постапка што ја предвидува Законот. На обуката беа присутни 16 претставници од различни […]

Придружи се. Испланирај. Донирај.

Во насока на поттикнување на  физичките и правните лица повеќе да донираат, здружението Конект започна со реализација на кампањата Придружи се. Испланирај. Донирај. “Сакаме да ја потенцираме промената што граѓаните и компаниите можат да ја направат во општеството, со своите донации и да им ги потенцираме даночните поттикнувања предвидени во Законот за донации и спонзорства […]

Компаниите не донираат доволно поради долгите процедури

Мишел Османли е Извршна директорка на Американската стопанска комора во Македонија (AmCham) Во интервјуто дадено за блогот на Конект, г-а Османли зборува за дел од активностите на AmCham, за културата на донирање од страна на компаниите во Република Македонија, како и за потребите за измени на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности.   […]

Сложената процедура спречува ползување на даночните поттикнувања

Јован Лазарев е поранешен пратеник во Собранието на Република Македонија, професор на Машинскиот факултет во Скопје, активен спортски работник и еден од поддржувачите на иницијативата за промена на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности  За блогот на Конект, Јован Лазарев одговори на неколку прашања поврзани со актуелниот амбиент за донирање во Македонија и […]

Процесот на измени на ЗДСЈД мора да продолжи

На иницијатива на здружението Конект, дваесет граѓански организации и една стопанска комора поднесоа Изјава за измени на ЗДСЈД за продолжување на процесот на измени на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности. Изјавата е доставена до Министерството за правда, како надлежно за овој закон, Претседателот на Собранието на Р Македонија, координаторите на пратеничките групи, Заменик […]

даночни бенефиции

Донирање на „жими мајка…“

Текстот е оригинално објавен во шестиот број на “Лице в лице“ Филантропијата во Македонија е сè уште во раните фази на развој и не сме постигнале максимално искористување на нејзиниот потенцијал. Би можела да ја споредам со мноштво млади фиданки кои никнуваат од земјата, изложени на бројни временски влијанија и непогоди. Но, доколку им се […]

Сегашниот Закон за донации и спонзорства не ги поттикнува донаторите доволно да вложуваат во спортот

  Борче Боев е долгогодишен спортски работник  кој низ својата кариера ја докажува важноста на мобилизирање на локални ресурси за развој на спортот во Македонија  За блогот на Конект, Борче одговори на неколку прашања, поврзани со амбиентот за реализирање на донациите и законската основа за донирање во Република Македонија, од гледиште на спортските асоцијации.   Во […]