архива

Архива за април, 2018

Приказни од Конектирај се! Модни додатоци што интегрираат

Моден активизам – вака може да се нарече вклучувањето на дизајнерката Ирина Тошева во големиот број проекти наменети за маргинализирани групи. Таа го користеше сервисот Конектирај се! на Конект преку кој ја поврзавме со Здружението Регионален центар за лица со интелектуална попреченост „Порака Наша“ од Куманово. Корисниците на „Порака Наша“, лица со умерена и тешка […]

Приказни од Конектирај се! Со донација од 1.200 книги збогатени библиотеките на училиштата во руралните средини

Преку сервисот Конектирај се! градиме партнерства меѓу бизнисите и непрофитните организации за заеднички да создаваат добри промени во своите заедници. Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ преку сервисот Конектирај се! изрази потреба за партнерска соработка со која ќе се овозможи подобрување на условите на децата од ранливите групи или од достапност до […]