архива

Архива за јули, 2016

Конференција за предизвиците и можностите за вработување на маргинализирани групи во социјалните претпријатија

На 24.06.2016 се одржа конференција на тема „Предизвиците и можностите за вработување маргинализирани групи во социјалните претпријатија“, на која беа презентирани резултатите и наодите од најновото истражување – „Можностите и предизвиците на социјалните претпријатија за вработување на маргинализираните групи“, како дел од Регионалната програма за поддршка на истражувањата во Западен Балкан – RRPP. Ограничените можности […]