архива

Архива за август, 2015

Како да соработувате со бизнис секторот?

На прв поглед граѓанските организации и бизнисите се сосема различни и нивниот краен интерес воопшто нема допирни точки. Додека едните работат во насока на остварување на одредена цел и мисија, вторите се стремат кон остварување профит. Сепак обата сектори се дел од општеството и влијаат на истото, па имаат допирни точки и основа за да […]