архива

Архива за мај, 2015

Обука за спроведување на ЗДСЈД

Во рамките на проектот Креирање на овозможувачка средина за финансиска одржливост на ГО, здружението Конект организираше обука  на тема Спроведување на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности. Истата беше наменета за претставници од институции кои се инволвирани во рамки на административната постапка што ја предвидува Законот. На обуката беа присутни 16 претставници од различни […]