архива

Архива за март, 2015

Бизнисот треба да биде алатка за добри дела

Во периодот од 30 март до 3 април на наша покана, а со поддршка на Амбасадата на САД, во Македонија доаѓа Лиса Мекилвена, експерта за општествена одговорност и заменик директор на Business in the Community Northern Ireland. Во текот на нејзиниот престој таа ќе оствари средби со претставници на граѓанскиот сектор, бизнис коморите, студенти и […]

Општествената одговорност е начин на водење бизнис

Размената на искуства и следењето на добрите практики е неопходно за развивање на проекти во областа на општествената одговорност. Со цел да се поттикнат македонските компании поинтензивно и сеопфатно да размислуваат за вклучување на општествена одговорност во своите стратегии, на покана на здружението Конект, а со поддршка на Амбасадата на Соединетите американски држави, во Скопје […]

Вештини за мобилизирање ресурси од бизнис секторот

Последното истражување покажува дека половина од компаниите во земјата донирале во текот на претходната година што е јасен показател за постоење на капацитет за поддршка на граѓанските организации (ГО) од бизнис секторот. Само 10.8% од вкупниот број фирми добиле барање за донација од некоја ГО во изминатата година.   За да им помогне на ГО […]