архива

Архива за февруари, 2015

Информативна средба за социјално претприемништво во Македонија

Социјалното претприемништво допрва ќе се развива во Македонија

Социјалното претприемништво во Македонија е во своите првични стадиуми на развој, но  постоечките социјални претпријатија покажуваат дека има потенцијал за раст и развој на овој концепт и кај нас. За разлика од Европа, каде социјалната економија придонесува за околу 10% од БДП, а секое четврто новоотворено претпријатие е социјално, ние сме одвај на почетокот соочувајќи […]