архива

Архива за октомври, 2012

Одржливиот развој- одговорност на бизнисот

Интервју со г. Горан Лазаревски, национален претставник на Македонската мрежа на глобалниот договор Како да се изгради зелена економија за да се постигне одржлив развој и да се искоренува сиромаштијата? и Како да се подобри меѓународната координација за одржлив развој? беа двете прашања кои се најдоа во фокусот на Конференцијата за одржлив развој на Обединетите нации […]