архива

Архива за јуни, 2012

Анализа на спроведувањето на ЗДСЈД

Анализата на спроведувањето на Законот за донации и спонзорства во јавните дејности го опфаќа периодот од почетокот на примена на Законот, 2007 година, заклучно до 2011 годниа. Изработена е со цел да даде осврт на примената на Законот и да послужи како почетна студија во процесот на ревизија на истиот. Анализата е подготвена од страна […]