архива

Архива за март, 2012

Измените на Законот за донации и спонзорства дискутирани и во Куманово

Здружението Конект на 27.03.2012 во Куманово одржа форум за Закон за донации и спонзорства во јавните дејности. Учесниците се согласија дека олеснувањето на процедурата  ќе направи новиот Закон вистински да служи на својата цел – поттикнување на правните и на физичките лица повеќе да донираат/спонзорираат во дејностите од јавен интерес. Претставниците на граѓанските организации повторно […]

Преку донирање го креираме животот: Интервју со Искра Трајкоска од NextSense

Искра Трајкоска е менаџер за човечки ресурси во компанијата NextSense. Во последните неколку години работи во областа човечки ресурси, со посебен фокус на процесот на селекција и регрутација, како и обуки за нови вработени. Во последно време е насочена кон развој на стратегии и проекти за корпоративна и општествена одговорност, како дел од развојот на […]

Закон што не им служи на оние за кои е донесен

Клучниот проблем е процедурата по која може да се реализира даночното олеснување, која е сложена и ги обесхрабрува корисниците да го ползуваат законот. Таа наметнува премногу обврски, особено за давателите Донациите и спонзорствата вообичаено не се топ-тема во секојдневното политичко милје во државава. Сепак, тие задираат во животот на речиси сите граѓани. Според истражувањата, над […]

Давање и примање на донации и спонзорства

Согласно Законот за донации и спонзорства во јавните дејности (ЗДСЈД), донација е доброволна и безусловна помош во пари, добра и услуги која не создава директна корист за давателот, ниту обврска за враќање од примателот на донацијата. Донацијата може да биде дадена за: цели од јавен интерес или за поддршка на активностите на примателот. Донацијата може […]

[ВИДЕО] Расправа за ЗДСЈД во Штип

Потребата од измени во постојниот Закон за донации и спонзорства во јавните дејности беше тема на дискусијата на форумот одржан во Штип, во организација на здружението Конект. Проблемите во спроведувањето на Законот за донации и спонзорства во најголем дел не се резултат од несоодветната примена на обврските од страна на институциите, туку пред се, се […]

Меѓусекторски форуми за Законот за донации и спонзорства

Дали некогаш сте донирале финансиски средства, движни и недвижни ствари, услуги…? Ако одговорот е потврден, припаѓате на групата од над 70% од граѓаните во Македонија кои  донираат во текот на годината. И повеќе од половината од претпријатијата исто така донираат. Иако донацијата треба да биде безусловна, сепак согласно Законот за донации и спонзорства во јавните […]