fbpx

Прашалник за познавање на правото на заштита на личните податоци и потребите и навиките при користење интернет

*рокот на прашалникот е продолжен до 27.03.2022 година, недела

Во рамки на проектот „Техничка и интегрирана заштита на личните податоци-градење инклузивен дигитален екосистем“, кофинансиран од Европската Унија, Фондација Метаморфозис и Здружение Конект спроведуваат истражување за запознаеноста на граѓаните со правата на заштита на личните податоци и на приватноста, како и потребите и навиките поврзани со користењето интернет и електронски алатки.

Ги покануваме сите заинтересирани лица да дадат свој придонес кон истражувањето преку пополнување на прашалникот достапен на овој линк: Линк до прашалник најдоцна до 20 март (недела). Збирните резултати од истражувањето ќе бидат искористени за планирање и организирање на понатамошните активности во рамки на проектот.

Ви благодариме за придонесот!