fbpx
000

Како пандемијата влијаеше на финансиската одржливост на граѓанските организации?

Ги прашавме граѓанските организации како се прилагодуваат на новата состојба и со какви предизвици се соочија во периодот со справувањето со Ковид-19.

Добивме одговори од 135 граѓански организации. Од податоците што ги собравме издвоивме неколку заклучоци: